ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา


ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer) 

ชุดถังออกซิเจน

 • แบบที่1 ชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา แบบหัวเกลียว (CGA540)
  3,990.00 ฿
 • แบบที่2 ชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา แบบหัวเกลียว (CGA540)
  3,890.00 ฿
 • แบบที่3 ชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา แบบหัวเขี้ยว (CGA870)
  3,690.00 ฿
 • แบบที่4 หัวเกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน (แบบเกลียว CGA540)
  980.00 ฿