แบบที่3 ชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา แบบหัวเขี้ยว (CGA870)

รหัสสินค้า : 3

ราคา

3,690.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,690.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

วัตถุประสงค์ ช่วยในการหายใจของผู้ป่วยเวลาเหนื่อย สำหรับพกพาเคลื่อนย้ายสะดวก


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. หัวเกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน (แบบเขี้ยว CGA870)

1.1 สามารถปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตรต่อนาที

1.2 สามารถปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ตั้งแต่ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 15 ลิตรต่อนาที

1.3 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่หัวปรับได้ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.4 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่ถังออกซิเจนได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.5 สามารถใช้ร่วมกันกับถังออกซิเจนหัวเขี้ยว (CGA870)

1.6 สามารถต่อกับ Oxygen Canula ได้โดยไม่ต้องมีข้อต่อเพิ่ม

 

2. ขนาดของถังอลูมิเนียม ความจุ 0.5 คิว ขนาด 500 ลิตร

2.1 สามารถเปิดใช้ได้ประมาณ 2 ชม. (ขึ้นอยู่กับปรับอัตราการไหล (Flow Rate))

2.2 ความสูง 54 เซนติเมตร x เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร

 

อุปกรณ์ครบชุดประกอบด้วย

-ท่อออกซิเจนแบบอลูมิเนียม แบบหัวเขี้ยว (CGA870)

-หัวเกจ์ออกซิเจนแบบเขี้ยว (CGA870)

-ข้อต่อสำหรับเติมออกซิเจน (CGA870)

-สายออกซิเจนทางจมูก

 

หมายเหตุ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

***การเติมก๊าซออกซิเจนที่ร้านถ่ายก๊าซอาจได้ปริมาณที่น้อยกว่าโรงบรรจุออกซิเจนโดยตรง