แบบที่4 หัวเกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน (แบบเกลียว CGA540)

รหัสสินค้า : หัวเกจ์ 1

ราคา

980.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 980.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คุณลักษณะทางเทคนิค

1.1 สามารถปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตรต่อนาที

1.2 สามารถปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ตั้งแต่ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 15 ลิตรต่อนาที

1.3 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่หัวปรับได้ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.4 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่ถังออกซิเจนได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.5 สามารถใช้ร่วมกันกับถังออกซิเจนหัวเกลียว (CGA540)

1.6 สามารถต่อกับ Oxygen Canula ได้โดยไม่ต้องมีข้อต่อเพิ่ม