เครื่องวัดสัญญาณชีพ / Vital Sign Monitor

 


 

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp)

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 


 

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)

 


 

เครื่อง AED

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ราคา 39,900 - 75,900 บาท

 


 

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 7 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

รุ่น YK-8000A

ราคา 37,900 - 49,900 บาท

 


 เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 12 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

รุ่น YK-8000B 

ราคา 45,900 - 59,900 บาท

 


 

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 15 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

รุ่น YK-8000D

ราคา 55,900 - 69,900 บาท

 


 

 

เครื่องวัดความดันสอดแขน

รุ่น BP868

ราคา 35,900 - 49,900 บาท

 


  

 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบมือถือ สำหรับโรงพยาบาล

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือถือ แบบมืออาชีพ

รุ่น RBP-6100

ราคา 3,900 - 5,900 บาท

 


 

 

เครื่องวัดและติดตามปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบมือถือ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

(Handheld Pluse Oximeter)

รุ่น AH-MX

ราคา 12,900 - 17,900 บาท

 


 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบหนีบที่ปลายนิ้ว

(Fingertip Pluse Oximeter)

 


รับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ โทร : 0891293675