นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

# นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

 

6 สัญญาณอันตราย เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ


 มีปัญหาการนอน "เสี่ยงอันตราย" ตรวจด้วย Sleep Test

 


 

 รับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ โทร : 0891293675