บัตรทองและอาชีพอิสระ

สำหรับบุคคลทั่วไป สิทธิ์บัตรทองและอาชีพอิสระ

 

 

 

อาชีพอิสระหรือผู้ป่วยบัตรทอง เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิทธิ์การรักษามากที่สุด กล่าวคือ จะได้แค่สิทธิ์พื้นฐานในการรักษาเท่านั้น    

ซึ่งตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจรักษาเอง

 

 

 

สิทธิการรักษาที่เรามอบให้ 

- เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมในการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ไว้บริการ 

- สะดวกและสบายในสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม หรือตามที่ท่านต้องการ 

- ท่านสามารถนำผลการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ไปทำการรักษาที่คลีนิคเฉพาะทางที่ท่านต้องการรักษาต่อเนื่องได้ทันที

สอบถามข้อมูลคลิก    หรือ  

 

 

 


รับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ โทร : 0891293675